Referenties

Reactie van assistente

"Jullie zijn de beste van de aanbieders in nascholing!
Ga zo door, dan blijf ik komen""
 
Reactie assistente van Medisch Centrum Reeuwijk: Onlangs heb ik de nascholing ‘Reanimatie bij kinderen’  gedaan en die wil ik iedereen aanraden.  Het was uitermate interessant. Erg leerzaam en aan een stuk door boeiend. De arts die deze cursus gaf was zelf ook erg enthousiast en gaf me heel veel nuttige informatie en eyeopeners. Deze cursus ga ik niet gauw vergeten. Sta nu toch wel steviger in mijn schoenen bij een kind dat levensbedreigend ziek is.

Overigens spreken praktisch alle nascholingen van WDA-opleidingen mij wel aan. De onderwerpen zijn zeer divers;  van verdiepingen in anatomie en ziekteleer tot praktische vaardigheden. Maar zeker ook de TRIAGE trainingen. Kan ik  geen abonnement afsluiten??

Jullie zien me gauw weer terug! 

Reactie huisarts: De assistentes zijn allemaal erg enthousiast over de triagetraining! Ze zeggen er veel van geleerd te hebben en vonden de sfeer erg prettig. Heel erg bedankt ervoor. Ik begreep van de assistente dat er een mogelijkheid is voor een 'opfrisavond' over een half jaar? Dat lijkt mij zeer nuttig, misschien zouden we dit sowieso jaarlijks moeten herhalen. Zou dat mogelijk zijn? Het zou leuk zijn om dit dan ook bij ons op de praktijk te doen, dat lijkt echt een toegevoegde waarde te hebben. De assistentes voelen zich vertrouwd onder elkaar, het versterkt het teamgevoel.

Nogmaals zeer bedankt voor jullie enthousiaste begeleiding!

Nieuws

Doktersassistente niet in de Wet BIG!

De Minister van VWS heeft de aanvraag, welke gedaan is door de NVDA, voor titelbescherming van de doktersassistent afgewezen. Hij heeft de afwijzing gedaan op basis van onderstaande criteria.

Criteria

Artikel 34 (titelbescherming) wordt door de minister toegekend als voldaan is aan drie criteria:

1.            De beroepsuitoefening moet gericht zijn op de individuele gezondheidszorg

2.            Het basisberoep moet voldoende onderscheidend zijn

3.            Er moet sprake zijn van een noodzaak het beroep te reguleren ter bescherming van de patiënt

De minister refereert aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet verplicht zorgaanbieders in instellingen om “goede zorg” te leveren. De zorgaanbieder (zoals een huisartsenpraktijk) dient daarom voldoende en goed opgeleid personeel aan te nemen.

Op de website van de NVDA staat de volledige uitleg van de minister.

De NVDA sprak in maart met het ministerie VWS over de titelbescherming voor de doktersassistent. De schriftelijke aanvraag werd mondeling toegelicht. De standpunten zijn nu duidelijk. Binnen één maand volgt weer een schriftelijke toelichting van de NVDA over de aspecten, onderscheiding met andere beroepen en patiëntveiligheid. We hopen dat we dan weer een stapje verder zijn. 

De doktersassistent hoort thuis in de wet BIG!

Wegens groot succes heeft WDA Opleidingen zich uitgebreid richting Amersfoort en Den Haag. Daarom willen wij jullie graag voorstellen aan de nieuwe gezichten van de WDA! Mandy Slingerland en Martine Smit komen ons team versterken. Zij zullen, zoals u van ons gewend bent, u welkom heten op de cursusavonden.

 

 

 

 

De NVDA pleit voor het regelen van het beroep doktersassistent op grond van artikel 34 van de Wet van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Opname in artikel 34 zou leiden tot bescherming van de titel 'doktersassistent'. Alleen mensen met een diploma mogen zich dan doktersassistent noemen. Minister Schippers is niet van plan om de wet te herzien. Wél wil de bewindsvrouw het systeem verbeteren, zodat patiënten beter beschermd worden. De NVDA wil vooral weten of de criteria om in de wet te worden opgenomen nog bespreekbaar zijn. Hierover is overleg met het Ministerie van VWS. Minister Schippers heeft aangegeven het verzoek tot opname in artikel 34 te willen beoordelen.

We houden jullie op de hoogte over verdere ontwikkelingen!

Met ingang van 2016 is de WDA ook actief in de regio Amersfoort! Het succes wat we de laatste jaren in Reeuwijk hebben bereikt met interessante sprekers, leuke sfeer tussen de assistentes en inhoudelijk goede nascholingen gericht op de praktijk, gaan we nu ook in de regio Amersfoort realiseren. De vaste locatie wordt Hotel Van der Valk, Amersfoort-Leusden direct aan de A28.

De website is aangepast voor inschrijvingen voor de regio Reeuwijk en de regio Amersfoort en de eerste nascholingsavonden staan erop!

In december hebben we jullie gevraagd om de enquete in te vullen over het functioneren van de WDA. Hier is massaal gehoor aan gegeven! Waarvoor onze hartelijke dank. Hier volgen enkele uitkomsten.

  • Accredidatie van cursussen is belangrijk, men is bereid hier meer voor te betalen
  • E-Learning wordt positief ontvangen en wordt als meerwaarde gezien
  • Voorkeursdagen voor nascholingen zijn dinsdag, woensdag of donderdag
  • Enkelen gaven de zaterdag of overdag als voorkeur aan
  • Locatie en tijdstip worden als prettig ervaren
  • Inhoud cursus en gezellige sfeer scoren hoog

De WDA als geheel scoort een dikke 8!

Hier zjn wij heel blij mee en trots op. Wij nemen de uitkomsten mee in onze plannen en zullen hier zeker in 2016 mee aan de gang gaan!

 

 

In Nederland mag iedereen zich doktersassistent noemen. Hiervoor is geen diploma nodig. Een onwenselijke situatie die vraagt om een opleiding en titelbescherming. De huidige zorg vereist een deskundige professional die aantoonbaar haar vak verstaat. De doktersassistent hoort thuis in de Wet BIG. Bron. NVDA

De WDA is het volledig met de NVDA eens dat de doktersassistente thuishoort in de Wet BIG. De functie is dermate belangrijk geworden en heeft veel zelfstxandige verantwoordelijke taken. Registratie in de wet BIG geeft duidelijkheid en zal het beroep en dus de zorg voor de patiënt verbeteren.

Wij adviseren alle doktersassistenten de petitie te teken op de website van de NVDA!

CAO huisartsenzorg is rond. Hierin wordt gesteld dat artsen de kosten voor registratie in het Kwaliteitsregister voor hun rekening nemen. Ook staat in de CAO de bepaling over tegemoetkoming in de studiekosten voor doktersassistenten. De NHG heeft in samenwerking met de Nederlandse huisartsen de website Thuisarts gelanceerd. Deze website geeft betrouwbare en onafhankelijke medische informatie over ziekte en gezondheid. Het bevat toegankelijk informatie in begrijpelijke taal. Zie www.Thuisarts.nl

Met ingang van 1 juli 2011 is het Kwaliteitsregister voor doktersassistenten een feit. Na jaren overleg met diverse instanties is dit kwaliteitsregister ontstaan. Dit register wordt beheerd door Kabiz. Gediplomeerde doktersassistenten kunnen zich inschrijven. Na 5 jaar wordt gekeken of de inschrijving verlengd kan worden. De eisen hiervoor zijn globaal 100 scholingspunten, begeleiden van stagiaires en het ontwikkelen van een protocol.

 

De inschrijvingskosten bedragen € 65,= en  verdere informatie is te vinden op www.kabiz.nl

Referenties

Over de triagetraining: "super leuk, leerzaam, bedankt", "zeer aan te raden bij collega's", "prettig kleine groepen".

Lees meer

Cursussen

Indien een nascholing geaccrediteerd is staat dit aangegeven bij de betreffende cursus. Voor informatie van uploaden in het Kwaliteitsregister ga naar www.kabiz.nl

Lees meer

 

Op alle lokaties Engelse triage training

Voor meer informatie

WDA Opleidingen
Reeuwijkse Poort 311c
2811 NV  Reeuwijk          

T. 06-24214649
T. 06-51500522
E. info@wda-opleidingen.nl

Geinteresseerd in onze cursussen?

 

Copyright © 2011 - WDA opleiding | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden